Vastuullisuusviestintä tuo parhaimmillaan ihmiset lähemmäs toisiaan

Vastuullisuusviestintä tuo parhaimmillaan ihmiset lähemmäs toisiaan

Oikeastaan kyse on vain yhden kirjaimen erosta, liukumisesta egosta kohti ekoa.

Jokainen yhteiskunnallinen kriisi alkaa päämme sisältä. Näin väittää globaaleihin muutoksiin erikoistunut professori ja konsultti Otto Scharmer, jonka ajattelu nojaa ristiriitaan eko- ja egosysteemin välillä. Ristiriita syntyy siitä, että ympäröivä taloudellinen todellisuutemme eli ekosysteemi on sidoksissa erilaisiin ryhmiin sekä lokaalisti että globaalisti, mutta henkilökohtainen taloudellinen ajattelumme pohjautuu egosysteemiin, takaamaan hyvinvoinnin ennen kaikkea itsellemme. Tietyn taloudellisen turvallisuuden saavutettuamme egosysteemi kuitenkin menettää merkityksensä.

Harva meistä muistaa, että eko polveutuu kreikan kielen sanasta oikos, joka tarkoittaa koko taloa. Kaikki pienet suuret egomme asuvat kaikki samassa talossa, isossa ekosysteemissä, jossa hyvää halutaan paitsi itselle myös muille. Muutos kohti merkityksellisempää elämää on sisäänrakennettu meihin kaikkiin, ja se lähtee oman ajattelun hivuttamisesta noin 50 senttiä alemmas kohti sydäntä. Empatiasta ja kohtaamisesta, ei sen kummemmasta.

Kuten innovaatiojohtaja Niklas Lilja kiteytti Kauppalehdessä, yrityksellä ei ole liiketaloudellista tulevaisuutta, jos sillä ei ole merkitystä ihmisten elämässä. Viestinnän tehtävä on paitsi kaivaa näitä merkityksiä esiin, myös synnyttää vuorovaikutusta ja luoda uusia merkityksiä. Viestintä pitää siis sisällään paljon suuremman potentiaalin kuin kohderyhmien tavoittamisen ja niihin vaikuttamisen. 

Parhaimmillaan vastuullisuusviestintä on tarinankerrontaa, joka tuo ihmisiä lähemmäs toisiaan. Se on toisten rooliin asettumista ja kuuntelemista, eri näkemysten yhteenliittämistä. Meidän kaikkien onneksemme näistä kontrasteista syntyvät ne kaikkein kiinnostavimmat ilmiöt. Tarinat, jotka resonoivat pitkään.

Kuinka olla kiinnostavasti vastuullinen? Kalifornialainen The Reformation tarjoaa parhaat 5 vinkkiä vastuullisuusviestintään

Kuinka olla kiinnostavasti vastuullinen? Kalifornialainen The Reformation tarjoaa parhaat 5 vinkkiä vastuullisuusviestintään